Uzturēšana, apkalpošana

Uzturēšanas/ apkalpošanas  pakalpojumi paredz jau ekspluatācijā nodota interneta risinājuma (mājas lapas, portāla vai citas sistēmas) uzlabošanu un papildināšanu.

Uzturēšnas/ apkalpošanas pakalpojums paredz:

  • informācijas ievietošanu;
  • konsultācijas;
  • papildiespēju pievienošanu;
  • uzlabošanas darbus.

SENET piedāvā:

  • slēgt uzturēšanas/apkalpšanas līgumu ar fiksētu mēneša maksu.
  • iepriekš vienojoties par darba apjomu, izrakstīt rēķinu atbilstoši padarītā darba apjomam.